Александър Христов

Тема: Брандовете - за любовта, лоялността и ефективността

  • Дългосрочна лоялност към бранда - колко точно е възможна?
  • Каква е разликата между обичан и добър бранд?
  • Каква е ролята на комуникациите?
  • Каква е дължината на крокодила и как да подобрим ефективността в маркетинга?
Александър Христов
Д-р Александър Христов е управляващ директор на Параграф 42 – ПР агенция, профилирана в измерването и оценката на ефективността в комуникациитеи част от голямото семейство на TheSmarts. Доцент е в УНСС, води лекции и в НБУ от 2005 г. насам. В периода 2011–2013 г. е Председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), а в момента е заместник-председател на Обществения съвет към организацията. Бил е журналист, заемал е мениджърски позиции маркетингови и комуникационни звена във финансови институции, управлявал е комуникационни проекти на клиенти от различни браншове като акаунт директор в ПР агенция Сивитас България. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и е защитил докторска дисертация по тема, свързана с негативните въздействия на рекламата. Автор е на три книги и над 80 публикации.