Калина Петкова

Калина Петкова

Мениджър маркетингови комуникации Шнайдер Електрик България, Албания, Северна Македония и Косово

Калина Петкова има докторска степен по Комуникации и е лектор в магистърска програма “Семиотика, език и реклама” в СУ. Част е от екипа на Шнайдер Електрик вече десета година, като през това време води целия спектър от маркетингови комуникации на компанията. Шнайдер Електрик е глобален лидер в енергийния мениджмънт и автоматизацията с огромно продуктово портфолио за електроразпределение, автоматизация и дигитализация на домовете, сградите, идустрията, дейта центровете и електроенергийната инфраструктура. В България компанията има първата си Умна фабрика в Източна Европа, демонстрационен център за 14 държави от региона.

Тема:

Успешнен брандинг в В2В среда

  • Носители на бранда при работа В2В
  • Ефективно предаване на посланията в специализирана среда