Жюстин Томс

Жюстин Томс

Мениджър Бизнес развитие | ABC Design & Communication

https://www.abcbg.com

Жюстин Томс е сред пионерите в онлайн маркетинга в България. Ръководи

дигитална агенция Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън (https://abcbg.com/),

преподава в НБУ и SoftUni Digital, инициатор и ръководител на конкурса

Сайт на годината (https://bgweb.bg/) и подкрепя редица други бизнес и

обучителни инициативи за предприемачество и медийна грамотност.

Тема:

Онлайн общности и онлайн брандинг

  • Защо и как създаваме онлайн общност
  • Готови ли са хората? Двупосочност
  • Готови ли са брандовете? Рискове и възможности
  • Три бързи реални примена за вдъхновение