Мария Желязова

Мария Желязова

Head of Corporate Communications, TBI Bank

https://tbibank.bg/

От 2020 г. Мария Желязова е ръководител на отдел „Корпоративни комуникации“ в TBI Bank, където управлява развитието на бранда на двата основни пазара – България и Румъния, както и върху изграждането на международната репутация на компанията. С над 10-годишен опит в сферата на комуникациите, Мария се присъединява към TBI от Coca-Cola HBC, където отговаря за комуникациите на Business Services Organization. Преди това е била част от PR и CSR екипа на Societe Generale Expressbank. Професионалният опит на Мария включва изграждане на работещи комуникационни стратегии, както за външната, така и за вътрешната аудитория, в това число организиране на CSR активности, стимулиране вътрешната ангажираност като предпоставка за изграждане на добрия работодателски бранд, stakeholders management, управление на събития и др.

Тема:

Ролята на storytelling в изграждането на работодателската марка (и не само)

  • Защо storytelling в изграждането на работодателската марка
  • Как да комуникираме историите на компания
  • Работещи практики с конкретни примери за storytelling