Любомир Гетов

Любомир Гетов

Управител Анадър Пойнт Адвайзърс ЕООД

Любомир Гетов започва кариерното си развитие през 1994г., след което в продължение на 15 години заема търговски и мениджърски позиции във фирми от различни браншове. През 2009г. той основава собствена консултантска компания „Анадър Пойнт Адвайзърс”. Фирмата е специализирана в сферата на бизнес консултирането и обученията и успешно развива своята дейност, както в България, така и в страните от Централна Азия. От 2016г. Любомир Гетов е Сертифициран Управленски Консултант към БАУКО и е част от световната мрежа професионални консултанти CMC Global. 

 

Тема: 

Поколения и брандове 

  • Ценностни системи на различните поколения
  • Адекватност на брандовете спрямо поколенията
  • Брандове, поколения и локални нагласи